Home > How to ... ?, Всичко друго > Списък с всички държави в света (CSV + SQL)

Списък с всички държави в света (CSV + SQL)

Това мисля, че ще е полезно за всички :-)

CSV file + SQL import file съдържащи списък с имената на всички държави и техните ISO кодове :-)

Линк към countries.sql

Линк към countries.csv

Дано ви спести търсенето :-)

Вижте всички статии от
Technology lover
Този автор е написал 150 статии