Автори

Благомир Иванов Кой: Благомир Иванов / Blagomir Ivanov

Къде: Лондон, Англия
Категория: Роден на клавиатурата 🙂
Текущи интереси: Payment gateways, Payment processors, Affiliate marketing, PHP, MySQL, Linux, jQuery, Server monitoring, LinkedIn, Remote backup solutions
Нещо друго: “Единственото, на което нямаш право, е да се предаваш!”

Професионален профил

Автобиография (CV)


nophoto Кой: KGogov

Къде: Пловдив Майна :]
Категория: GeForce Ultra eXTreme GTX
Текущи интереси: Hardware, Mods, Overclock, Wireless, LAN
Нещо друго: Нека да закръглим на 1024…