Проекти

Тук ще намерите списък с проектите, по които работим в свободното си време за да обогатяваме знанията и уменията си 🙂

1. AWS Auto Instance discovery for nagios
2. MySQL country list