Archive

Archive for September, 2009

Как да си направим файлова система в RAM паметта?

Поредното елементарно задание:

1
mount -t tmpfs -o size=1G tmpfs /tmpfs

Въпросният ред се записва в /etc/fstab като 1G означава, че тази файлова система ще е с размер 1 Gb, който ще бъде заделен от RAM паметта на машината.

След като запишете /etc/fstab следва команда за remount на партишъните

1
mount -a
Categories: Linux Tags:

Как да сменим паролата на SSH ключ (ssh key)

Преди известно време ми се наложи да си сменям паролата на ключа. Оказа се, че е елементарно 🙂

Опцията -p променя паролата на зададен от вас файл (ключ) с параметър -f

1
ssh-keygen -f /path/to/key/file -p
Categories: Linux Tags: