NotiMoo – един интересен notifier :)

Днес ми трябваше скрипт, който да визуализира алерти, но не от онези грозните JavaScript alert();, а нещо по-интересно, което мога да контролирам. След кратък research по въпроса, намерих доста интересен и flexible “инструмент” 🙂 Казва се NotiMoo.
Самия срипт можете да свалите от google projects, а ето и как се използва:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
	var notimooManager = new Notimoo({
	   locationVType: 'top',
	   locationHType: 'left'
	});
 
	notimooManager.show({
	   title: 'Заглавие',
	   message: 'Текст',
	   width: 200, 
	   visibleTime: 2000
	});