Как да направим draggable елемент с MooTools?

С MooTools е изключително елементарно да се постигне споменатият ефект на Drag на избран елемент от DOM дървото.

1
2
3
4
5
6
7
8
$("clickElement").addEvent("mousedown", function(){
	var myDrag = $("moveElement").makeDraggable({
	    onComplete: function(){
	    	myDrag.detach();
	    }
	});
    myDrag.attach();
});

Където clickElement е елемента, върху който ще се кликне с мишката и ще се мести целият moveElement.