Archive

Archive for February, 2011

Проверка за валиден DKIM запис

Преди известно време си играх с DKIM и ми трябваше начин да верифицирам дали домейна, който подписвам е валиден.
Намерих този интересен tool, който свърши чудесна работа 🙂

Categories: Linux Tags:

MySQL Reminder

Да не забравям да трия /etc/mysql/my.cnf, защото много главоболия създава 🙂

Categories: Quick Tips Tags:

Nagios plugin check_snmp-1.4

Грешката по време на инсталация беше следната:

configure: error: snmp library not found

Всъщност тази грешка се вижда още при ./configure

Решението – инсталираме dev библиотеката на snmp:

apt-get install libsnmp-dev
Categories: Debian, Quick Tips Tags:

ea_store.c:683: error: ‘zend_property_info’ has no member named ‘ce’

Тази грешка се получи при опит да инсталирам eAccelerator на CentOS машишна, но дистрибуцията няма значение, по-скоро версията на PHP.

Ето решението, просто правим малка промяна в ea_store.c (добавяме 2-те реда с # пред тях):

zend_property_info* parent_info = NULL;  
 
#ifdef ZEND_ENGINE_2_2 
    return (child_info->ce != from); 
#endif 
 
if (parent && zend_hash_quick_find(&parent->properties_info, p->arKey, p->nKeyLength, p->h, (void **) &parent_info)==SUCCESS) {
Categories: Quick Tips Tags:

bash: phpize: command not found

Ако ви липсва phpize, то най-вероятно нямате php-devel package. За целта под Cent OS пишем следното:

yum install php-devel
Categories: Cent OS, Quick Tips Tags:

Нова категория във блога – Quick Tips

Тук ще пиша “статии” по 1-2 редчета, думи или команди без много обяснения. Главно за bookmark, но пък и защо да не послужат на някой 🙂

Categories: Quick Tips Tags:

Как да убием всички процеси по ключова дума?

При преглед на една от машините днес забелязах, че един cron е останал висящ в опашката и са зависнали близо 60 негови изпълнения.
user 312 0.0 0.0 60376 7164 ? Ss Jan14 1:26 /usr/local/php/bin/php /www/domain.com/www/root/dumper.php
user 635 0.0 0.0 60000 7476 ? Ss 2010 2:24 /usr/local/php/bin/php /www/domain.com/www/root/dumper.php
user 740 0.0 0.0 60000 6656 ? Ss 2010 2:29 /usr/local/php/bin/php
.............

За да убия всичките процеси наведнъж и да не пиша отделно PID на всеки процес, използвах следната команта:

ps aux | grep dumper | kill `awk '{print $2}'`

Въпросната команда обикала дървото с процесите и навсякъде където срещне думата “dumper” kill-ва процеса.

Categories: bash, Linux Tags: