Archive

Archive for May, 2012

Display open connections by port

Или как да видим на кой порт колко закачени конекции има в момента:

netstat -tuna | awk -F':+| +' 'NR>2{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

Пример в реални условия:

root@popeye ~ # netstat -tuna | awk -F':+| +' 'NR>2{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
   1 110
   1 21
   1 443
   3 22
   6 53
   8 11211
  130 9002
  196 80
root@popeye ~ #

Extracting a Database From a mysqldump File

Или “Как от файл пълен с бази данни да извадим точно тази, от която имаме нужда?”

Елементарно Уотсън 🙂

sed -n '/^-- Current Database: `dbname`/,/^-- Current Database: `/p' AllDatabases.sql > mydb.sql

Заменете dbname с името на базата данни, която искате да извадите от архива и “магически” тя ще се озове във файла mydb.sql 🙂

Categories: Quick Tips Tags: , ,

Инсталация на ioncube под Debian

1. Сваляме ioncube файловете, отговарящи на нашата конфигурация. Списък с файловете можете да намерите тук

wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz .

2. Разархивираме

tar -xvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

3. Така получената директория с име ioncube местим на по-подходящо място:

mv ioncube /usr/local/

4. Създаваме файл с описание за ioncibe extension-a

nano /etc/php5/conf.d/ioncube.ini

и в него пишем следният ред:

zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so

5. Рестартираме Apache и сме готови 🙂

/etc/init.d/apache2 restart
Categories: Debian, Quick Tips Tags:

CLOUD COMPUTING WORLD FORUM 2012

Аз отивам, а вие?

Както пише на сайта, Leading Speakers Include:

Categories: Forums / Conferences Tags: ,

Preloading images with jQuery

$.fn.preload = function() {
  this.each(function(){
    $('<img/>')[0].src = this;
  });
}
 
$(['img1.jpg','img2.jpg','img3.jpg']).preload();

For simple JavaScript use:

function preload(arrayOfImages) {
  $(arrayOfImages).each(function(){
    $('<img/>')[0].src = this;
  });
}
 
preload([
  'img/1.jpg',
  'img/2.png',
  'img/3.gif'
]);

Как да добавим Quick Launch на Windows7

May 14th, 2012 No comments

По принцип Quick Launch е спрях при Windows 7 поради наличието за опцията за закачате програмите на работната лента. Но все пак ако искате да го имате трябва да добавите нов ToolBar. Преди това трябва да направите видими всички Hidden файлове и директории.

1) Десен бутон на работната лента
2) Toolbars -> New Toolbar
3) C:\Users\(user-name)\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
където (user-name) e потребителкото Ви име записано в компютъра.
4) След това давате десен бутон и махате отметките Show Text, Show Title на Quick Lаunch бар-а.
5) Премествате си го на удобно място и готово 🙂

Как да изкараме всички картинки от PDF файл?

Елементарно Уотсън! 🙂

За целта използваме командата “pdfimages“, но първо трябва да инсталираме това:

apt-get install poppler-utils

Нека нашият PDF файл се казва test.pdf. За да изкараме картинките от него, използваме следната команда:

pdfimages -j test.pdf img

Това ще извади всички картинки от PDF файла като .jpg с префикс “img”. Пример: img-001.jpg, img-002.jpg

str_split – най-лесния начин да си форматирам цифрите :-)

Как ми трябваше начин да разделя дългите номера на товарителниците за да са по-читаеми за хората… а всъщност е толкова лесно 🙂
Ако и вие искате да разделите дългите си цифри, използвайте str_split