Archive

Archive for June, 2012

Брой “кънекции” на IP

Как да намерим от кое IP колко connection-и имаме в момента:

netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

Опит в реални условия:

root@popeye ~ # netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
   1 111.13.8.19
   1 176.8.242.234
   1 66.249.66.156
   1 66.249.66.22
   1 66.249.72.238
   1 86.13.124.242
   1 93.123.69.7
   1 94.175.113.39
   1 94.193.159.185
   2 86.8.238.10
   2 87.121.214.124
   2 90.195.21.66
   2 94.193.152.75
   2 94.73.35.88
   3 2.122.59.243
   3 46.208.162.134
   3 79.100.59.207
   3 92.14.138.87
   3 92.236.71.211
   3 92.40.253.7
   3 95.169.209.242
   4 78.90.211.49
   4 86.28.150.187
   5 123.126.68.32
   5 86.81.215.173
   6 46.10.82.69
   6 82.12.250.92
   7 2.28.89.144
   7 81.98.23.19
   7 86.148.168.216
   8 188.28.252.230
   8 86.21.216.192
   9 78.147.234.103
   10 92.41.251.197
   14 127.0.0.1
   15 86.25.213.226
   22 2.125.125.108
   24 93.96.33.84
  134 176.9.39.106
root@popeye ~ #
Categories: Debian, Linux, Quick Tips Tags: