Archive

Archive for November, 2013

Как да проверим в коя часова зона е MySQL сървъра?

Лесно и бързо, с точно една команда 🙂

mysql> SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone;

Ето резултата:

mysql> SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone;
+--------------------+---------------------+
| @@global.time_zone | @@session.time_zone |
+--------------------+---------------------+
| SYSTEM       | SYSTEM       |
+--------------------+---------------------+
1 row in set (0.07 sec)
Categories: MySQL Tags:

Как да изтрием файлове по-стари от Х дни през конзолата на Linux?

Това като цяло са елементарни неща, но понякога човек като зацикли не се сеща дори и за тях. Затова, ето един пост с цел да си напомням за вбъдеще и да го намирам лесно, когато ми потрябва.

find /full/path/to/files/ -mtime +5 -exec rm {} \;

+5 в случея означава, че ще изтрием всички файлове в посочената директория по-стари от 5 дни.

Как да сменим default editor-a в конзолата?

За nano:

export EDITOR=nano

За vim:

export EDITOR=vim
Categories: Debian, Linux Tags:

Как да добавим custom font size в TinyMCE 4x

Според това, което прочетох, никъде в документацията на 4х няма информация за това, че всъщност theme_advanced_font_sizes е заменено от fontsize_formats, от което всъщност имаме нужда.

tinymce.init({
  fontsize_formats: "8pt 10pt 12pt 14pt 18pt 24pt 36pt"
});
Categories: JavaScript Tags: