Как да добавим custom font size в TinyMCE 4x

Според това, което прочетох, никъде в документацията на 4х няма информация за това, че всъщност theme_advanced_font_sizes е заменено от fontsize_formats, от което всъщност имаме нужда.

tinymce.init({
    fontsize_formats: "8pt 10pt 12pt 14pt 18pt 24pt 36pt"
});