Как да проверим в коя часова зона е MySQL сървъра?

Лесно и бързо, с точно една команда 🙂

mysql> SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone;

Ето резултата:

mysql> SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone;
+--------------------+---------------------+
| @@global.time_zone | @@session.time_zone |
+--------------------+---------------------+
| SYSTEM       | SYSTEM       |
+--------------------+---------------------+
1 row in set (0.07 sec)