Archive

Archive for January, 2014

.htaccess проверка за съществуващо cookie

Днес трябваше да правим “магии”. Трябваше да защитим няколко домейна/поддомейна с cookie.
Идеята: ако имаш cookie с име COOK, можеш да видиш съответният домейн/поддомейн. В противен случай ще те изпратим в google.

Тъй като малко ме мързеше, го направих с .htaccess. Не исках да обикалям всичките апликейшъни и да им гледам и променям кода… 🙂

Ето и кода на самият .htaccess файл:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !COOK=ok [NC]
RewriteRule ^ http://www.google.com [NC,L]
Categories: How to ... ?, Quick Tips Tags:

How to manually run the backuppc nightly process?

Switch to backuppc user and then:

/usr/share/backuppc/bin/BackupPC_nightly 0 255
Categories: backup, How to ... ? Tags:

Raspberry Pi – автоматично стартиране на браузър (ако решите да го правите kiosk)

Raspberry-Pi-logo

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y
sudo apt-get install chromium x11-xserver-utils unclutter

И след това редактираме 1 файлче… “/etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart”

Като слагаме # пред реда за screensaver и накрая на файла добавяме това:

@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
@chromium --kiosk http://bgtechblog.com

Enjoy!

Categories: Всичко друго Tags:

Конвертиране на h264 до… формат за гледане с VLC player?

Една команда, която да ми напомня как да конвертирам записите от CCTV камерите в клипчета (mp4), които лесно да се гледат чрез VLC player или директно през уеб video player.

avconv -y -re -i /path/to/file.h264 \
-vcodec libx264 -bufsize 1000k -deinterlace -threads 0 \
-acodec libvo_aacenc /path/to/output.mp4
Categories: bash Tags:

Elasticsearch 101

Един от най-добрите tutorials, които до сега съм намерил за Elasticsearch e http://joelabrahamsson.com/elasticsearch-101/

Categories: How to ... ?, Scripts Tags: