Raspberry Pi – автоматично стартиране на браузър (ако решите да го правите kiosk)

Raspberry-Pi-logo

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y
sudo apt-get install chromium x11-xserver-utils unclutter

И след това редактираме 1 файлче… “/etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart”

Като слагаме # пред реда за screensaver и накрая на файла добавяме това:

@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
@chromium --kiosk http://bgtechblog.com

Enjoy!