Archive

Archive for August, 2014

How to generate in PHP all combinations of items in multiple arrays

function combinations($arrays, $i = 0) {
  if (!isset($arrays[$i])) {
    return array();
  }
  if ($i == count($arrays) - 1) {
    return $arrays[$i];
  }
 
  // get combinations from subsequent arrays
  $tmp = combinations($arrays, $i + 1);
 
  $result = array();
 
  // concat each array from tmp with each element from $arrays[$i]
  foreach ($arrays[$i] as $v) {
    foreach ($tmp as $t) {
      $result[] = is_array($t) ? 
        array_merge(array($v), $t) :
        array($v, $t);
    }
  }
 
  return $result;
}
 
print_r(
  combinations(
    array(
      array('A1','A2','A3'), 
      array('B1','B2','B3'), 
      array('C1','C2')
    )
  )
);

copy/paste @ stackoverflow

Categories: PHP Tags:

Как да прочетем мейл, който вече е в опашката на postfix

postcat -q MESSAGE_ID

Как да добавим delay в postfix

В /etc/postfix/main.cf добавяме:

 smtp_destination_rate_delay = 1s

След като изпрати 1 мейл, postfix ще направим пауза от 1 секунда и тогава ще изпрати другите.

Categories: Debian, How to ... ?, Linux, Quick Tips Tags: