Първа стъпка разбира се е да имате сертификат 🙂 Копирайте файловете (.crt/.pem и .key) на […]