По принцип Quick Launch е спрях при Windows 7 поради наличието за опцията за закачате […]