Как да “убием” процес в конзолата?

Как да убием процес, без да знаем неговият PID (proccess id)? Има много начини и ето някои от тях.
Процеса, който ще убием се каза boze

1
pkill boze
1
kill `ps -ef | grep boze | grep -v grep | awk{print $2}`