Как да разберем дали ядрото (kernel) на машината е 32 или 64 битово?

Преди малко имахме проблем с невъзможността на една от машините да обработва големи числа. Проблема се криеше в това, че операционната система инсталирана на машината е 32 битова (32bits). Трябваше да сме сигурни в това за да вземем конкретни мерки.
Ето командите, с които можете да проверите дали ядрото на вашата машина е 32 или 64 битово.

Резултат от 32 битова машина

# uname -m
i686
# file /usr/bin/file
/usr/bin/file: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.8, strippedРезултат от 64 битова машина

# uname -m
x86_64
# file /usr/bin/file
/usr/bin/file: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.8, dynamically linked (uses shared libs), stripped