Как да сменим MySQL root паролата?

Ако никога до сега не е била сетвана парола, можете да го направите по този начин:

mysqladmin -u root -p PASSWORD

Ако искате да смените вече заложена парола:

mysqladmin -u root -pOLD_PASSWORD password 'NEW_PASSWORD'

Например ако паролата ви е 123 и искате да я смените на 456, това ще изглежда така

mysqladmin -u root -p123 password '456'

Можете да смените паролата и с SQL команда:

USE mysql;
UPDATE USER SET password=PASSWORD("NEWPASSWORD") WHERE USER='root';
FLUSH privileges;