Как да направим SSH тунел между две машини?

Преди известно време трябваше да се синхронизират файлове от една машина към втора. Проблема беше, че втората машина бе вътрешна за определена мрежа и през нея можеше да се достигне само чрез трета машина, която служеше в случея като буфер между двете.
Решението беше на буферната машина да се “вдигне” SSH тунел и връзката да се осъществи буквално през нея.

Вдигането на тунел в ssh не е от най-трудните неща и се постига доста лесно, с една команда:

ssh -f blagomir@casper -L 123:blagomir.com:456 -N

-f означава, че ssh процеса ще се пусне в background
-L 123 – процеса ще слуша на порт 123

Цялата команда се тълкува по следния начин:
ако потребител blagomir на машина casper (тук се пише IP на машината, вместо името й) се свързва през порт 123, той се пренасочва към порт 456 на машина blagomir.com