Archive

Archive for June, 2010

Подробно описание на Amazon EC2 инстанциите

Наскоро пуснах и инсталирах (успешно!) една Amazon EC2 инстанция (машина/сървър).
Проблема ми беше, че при избор на въпросната инстанция имаше само падащо меню с имената им и пълното описание липсваше. Естествено “скрито” в документацията… кой чете документация в днешно време? 🙂
Ето пълното описание на Amazon EC2 инстанциите. Текста е copy/paste от Amazon

Standard Instances

Instances of this family are well suited for most applications.

Small Instance

1.7 GB memory
1 EC2 Compute Unit (1 virtual core with 1 EC2 Compute Unit)
160 GB instance storage (150 GB plus 10 GB root partition)
32-bit platform
I/O Performance: Moderate
API name: m1.small

Large Instance

7.5 GB memory
4 EC2 Compute Units (2 virtual cores with 2 EC2 Compute Units each)
850 GB instance storage (2×420 GB plus 10 GB root partition)
64-bit platform
I/O Performance: High
API name: m1.large

Extra Large Instance

15 GB memory
8 EC2 Compute Units (4 virtual cores with 2 EC2 Compute Units each)
1,690 GB instance storage (4×420 GB plus 10 GB root partition)
64-bit platform
I/O Performance: High
API name: m1.xlarge

High-Memory Instances

Instances of this family offer large memory sizes for high throughput applications, including database and memory caching applications.

High-Memory Extra Large Instance

17.1 GB of memory
6.5 EC2 Compute Units (2 virtual cores with 3.25 EC2 Compute Units each)
420 GB of instance storage
64-bit platform
I/O Performance: Moderate
API name: m2.xlarge

High-Memory Double Extra Large Instance

34.2 GB of memory
13 EC2 Compute Units (4 virtual cores with 3.25 EC2 Compute Units each)
850 GB of instance storage
64-bit platform
I/O Performance: High
API name: m2.2xlarge

High-Memory Quadruple Extra Large Instance

68.4 GB of memory
26 EC2 Compute Units (8 virtual cores with 3.25 EC2 Compute Units each)
1690 GB of instance storage
64-bit platform
I/O Performance: High
API name: m2.4xlarge

High-CPU Instances

Instances of this family have proportionally more CPU resources than memory (RAM) and are well suited for compute-intensive applications.

High-CPU Medium Instance

1.7 GB of memory
5 EC2 Compute Units (2 virtual cores with 2.5 EC2 Compute Units each)
350 GB of instance storage
32-bit platform
I/O Performance: Moderate
API name: c1.medium

High-CPU Extra Large Instance

7 GB of memory
20 EC2 Compute Units (8 virtual cores with 2.5 EC2 Compute Units each)
1690 GB of instance storage
64-bit platform
I/O Performance: High
API name: c1.xlarge

Categories: Linux Tags:

Remote Desktop от Ubuntu към Windows

Преди няколко дни пуснах Windows Server на VPS. Проблема на Windows сървърите е, че не можеш да ги управляваш от конзола (или поне аз не знам как става) и за целта трябваше да се свържа с remote desktop към машината и да си играя с нея.
Тъй като съм на Ubuntu от… от много много време и нямам windows remote desktop софтуер трябваше да потърся малко. Най-доброто решение, което намерих след известно време в google беше rdesktop. Много удобна и лесна за използване програмка, която дори можете да инсталирате от репозиторито на Ubuntu.

Начин на използване:

rdesktop 192.168.1.1
Categories: Linux, Windows Tags: