Инсталиране на samba под Debian – как да share–нем папка от Linux в Windows мрежа

Samba – най-лесният начин да шернем (share) папка от Linux към Windows.

Под Debian това става по следният начин:

Инсталираме samba

sudo apt-get install samba

Трябва да направим директория, която ще се използва от samba-та, тоест която ще се вижда в windows мрежата. Също така създаваме и потребител, който ще има достъп до тази папка по мрежата:

mkdir /samba
useradd -d /samba newuser

Задаваме парола на потребителя за достъп до samba сървъра:

smbpasswd -a newuser

Кратки настройки, който трябва да запишете във файла /etc/samba/smb.conf

[SAMBA]
 
path=/samba
browseable=yes
writeable=yes
valid users = newuser
admin users = debain

След като въведем настройките рестартираме samba и сме готови:

/etc/init.d/samba restart