Убих една машина…

Мразя когато стават такива неща… проблеми с файловата система и нямаше как, затова рестартирах машина 🙁

lenny:/var/run/mysqld# uptime
 11:31:47 up 408 days, 15:24,  0 users,  load average: 0.26, 0.33, 0.46

Това беше преди рестарта 🙂