“Bad file descriptor” грешка при компилиране на РНР

Днес инсталирам нова машина и се натъкнах на един странен проблем:
(тук спестявам доста редове грешки при конфигурирането)

./configure: 608: 6: Bad file descriptor

Решението на проблема е, да си инсталирам autoconf2.13 (на къде без него 🙂 )

apt-get install autoconf2.13