Елементарен скрипт за изпращане на mail през bash

#!/bin/bash
SUBJECT="I am subject"
EMAIL="user@domain.com"
 
EMAILMESSAGE=""
echo "Hello World" > $EMAILMESSAGE
echo "I am test text" >> $EMAILMESSAGE
 
/bin/mail -s "$SUBJECT" "$EMAIL" < $EMAILMESSAGE