Добавяне на header за Mandrill чрез postfix

За да се отчитат кликовете и отворените писма в системата на Mandrill, трябва да добавим специален header към всяко писмо. И тъй като нямах време да го правя за всеки отделен application на сървърите, а и нямаше нужда в моя случай, ето как става това:

Редактираме /etc/postfix/master.cf като под реда
smtp unix – – – – – smtp
добавяме: -o smtp_header_checks=regexp:/etc/postfix/mandrill_header

Създаваме файла /etc/postfix/mandrill_header със съдържание:

/^Subject: .*/ PREPEND X-MC-Track: opens, clicks

Последна стъпка – рестартираме postfix:

/etc/init.d/postfix restart