Списък с всички държави в света (CSV + SQL)

Това мисля, че ще е полезно за всички 🙂

CSV file + SQL import file съдържащи списък с имената на всички държави и техните ISO кодове 🙂

Линк към countries.sql

Линк към countries.csv

Дано ви спести търсенето 🙂