List of postcodes within London M25

Този пост не е от най-техническите, но ми отне ръчно време да препиша всички пощенски кодове и не искам да го правя втори път ако ми се наложи.
Затова… copy/paste next time…

AL2
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
BR8
CM13
CM14
CM16
CR0
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
DA1
DA2
DA5
DA6
DA7
DA8
DA14
DA15
DA16
DA17
DA18
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E1W
EC1
EC2
EC3
EC4
EN1
EN2
EN3
EN4
EN5
EN6
EN7
EN8
EN9
HA0
HA1
HA2
HA3
HA4
HA5
HA6
HA7
HA8
HA9
IG1
IG2
IG3
IG4
IG5
IG6
IG7
IG8
IG9
IG10
IG11
KT1
KT2
KT3
KT4
KT5
KT6
KT7
KT8
KT9
KT10
KT11
KT12
KT13
KT14
KT15
KT16
KT17
KT18
KT19
KT20
KT21
KT22
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
NW1
NW2
NW3
NW4
NW5
NW6
NW7
NW8
NW9
NW10
NW11
RH1
RH2
RH8
RH9
RM1
RM2
RM3
RM4
RM5
RM6
RM7
RM8
RM9
RM10
RM11
RM12
RM13
RM14
RM15
RM19
RM20
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
SE8
SE9
SE10
SE11
SE12
SE13
SE14
SE15
SE16
SE17
SE18
SE19
SE20
SE21
SE22
SE23
SE24
SE25
SE26
SE27
SE28
SL0
SL9
SM1
SM2
SM3
SM4
SM5
SM6
SM7
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8
SW9
SW10
SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
SW16
SW17
SW18
SW19
SW20
TN14
TN16
TW1
TW2
TW3
TW4
TW5
TW6
TW7
TW8
TW9
TW10
TW11
TW12
TW13
TW14
TW15
TW16
TW17
TW18
TW19
TW20
UB1
UB2
UB3
UB4
UB5
UB6
UB7
UB8
UB9
UB10
UB11
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
WC1
WC2
WD2
WD3
WD4
WD5
WD6
WD7
WD17
WD18
WD19
WD23
WD24
WD25