И понеже понякога се налага remote да се правят някои настройки на Mikrotik RouterBoard-a а […]