Archive

Archive for the ‘PLESK’ Category

TXT DNS Record for Let’s Encrypt

October 7th, 2021 No comments

Днес попаднах на следният казус:
домейн закупен от Superhosting, хостинг услуга базирана на Plesk и Let’s Encrypt сертификат за WordPress сайт

Ок, принципно нещо което трябваше да стане с 2 клика отне малко повече време от очакваното. Идеата беше да се издаде сертификат на Let’s Encrypt за домейн име през Plesk хостинг система. Проблема произлезе от това, че доймена не се хоства от самата система и е закупен от суперхостинг. За да бъде успешно генериран въпросният сертификат трябва ръчно да се въведе TXT DNS запис в системата на хостинг компанията, която управлява насочването на домейна, за да може Plesk успешно да завърши заявката.

Това е коректният синтаксис на TXT DNS записа, който трябва да се направи на базата на генерираните данни от Plesk системата:

Categories: How to ... ?, PLESK, Web, Хостинг Tags:

Table “mysql.servers” doesn’t exist

Често срещана грешка в PLESK е:

Error: Connection to the database server has failed:
Table ‘mysql.servers’ doesn’t exist

Това се получава след като се upgrade-не mysql сървъра.
За да решим проблема трябва с root през конзолата да изпълним следната команда:

[root@server ~]# mysql_fix_privilege_tables --user=admin --password=<root password here> --verbose

Ще видите доста грешки, но всичко ще е наред и можете да продължите да работите с PLESK без проблеми 🙂

This script updates all the mysql privilege tables to be usable by
the current version of MySQL
 
You can safely ignore all 'Duplicate column' and 'Unknown column' errors
because these just mean that your tables are already up to date.
This script is safe to run even if your tables are already up to date!
 
ERROR 1060 (42S21) at line 132: Duplicate column name 'File_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 138: Duplicate column name 'Grant_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 139: Duplicate column name 'Grant_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 140: Duplicate column name 'Grant_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 151: Duplicate column name 'ssl_type'
ERROR 1061 (42000) at line 161: Duplicate key name 'Grantor'
ERROR 1054 (42S22) at line 188: Unknown column 'Type' in 'columns_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 210: Duplicate column name 'type'
ERROR 1060 (42S21) at line 220: Duplicate column name 'Show_db_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 237: Duplicate column name 'max_questions'
ERROR 1060 (42S21) at line 247: Duplicate column name 'Create_tmp_table_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 250: Duplicate column name 'Create_tmp_table_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 375: Duplicate column name 'Create_view_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 378: Duplicate column name 'Create_view_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 381: Duplicate column name 'Create_view_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 387: Duplicate column name 'Show_view_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 390: Duplicate column name 'Show_view_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 393: Duplicate column name 'Show_view_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 410: Duplicate column name 'Create_routine_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 413: Duplicate column name 'Create_routine_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 416: Duplicate column name 'Create_routine_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 422: Duplicate column name 'Alter_routine_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 425: Duplicate column name 'Alter_routine_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 428: Duplicate column name 'Alter_routine_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 431: Duplicate column name 'Execute_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 434: Duplicate column name 'Execute_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 447: Duplicate column name 'max_user_connections'
ERROR 1060 (42S21) at line 456: Duplicate column name 'Create_user_priv'
ERROR 1060 (42S21) at line 478: Duplicate column name 'Routine_type'
ERROR 1054 (42S22) at line 603: Unknown column 'Event_priv' in 'where clause'
ERROR 1060 (42S21) at line 619: Duplicate column name 'sql_mode'
ERROR 1060 (42S21) at line 658: Duplicate column name 'originator'
ERROR 1060 (42S21) at line 662: Duplicate column name 'time_zone'
ERROR 1060 (42S21) at line 665: Duplicate column name 'character_set_client'
ERROR 1060 (42S21) at line 671: Duplicate column name 'collation_connection'
ERROR 1060 (42S21) at line 677: Duplicate column name 'db_collation'
ERROR 1060 (42S21) at line 683: Duplicate column name 'body_utf8'
ERROR 1054 (42S22) at line 693: Unknown column 'Trigger_priv' in 'where clause'
done
Categories: PLESK Tags: