Малък скрипт, за който не мога да си препиша заслугите, но ми върши перфектна работа. […]