Archive

Posts Tagged ‘ssl’

Monitoring SSL expiration date with Nagios

Nagios е доста лесен за употреба и мощен инструмент, с помощта на който можете да проверявате статуса различни services, стига да можете да го конфигурирате правилно.

Ето конфигурация, с която nagios ще ни информира когато наближава изтичането на конкретен SSL сертификат, инсталиран на определен уебсайт (домейн).
В посоченият пример ще получим алерт 30 дни преди да изтече сертификата на нашият сайт (www.mydomain.com).

Service:

define service{
  use               generic-service
  host_name localhost
  service_description SSL Certificate: www.mydomain.com
  check_command check_domain_cert!443!30!www.mydomain.com
}

Command:

define command{
  command_name check_domain_cert
  command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_http -S \
    -I $ARG3$ -w 5 -c 10 -p $ARG1$ -C $ARG2$
}
Categories: How to ... ? Tags: ,

Как да инсталираме SSL сертификат на Nginx сървър?

Първа стъпка разбира се е да имате сертификат 🙂 Копирайте файловете (.crt/.pem и .key) на вашата машина.

Редактираме nginx.conf, който ако сте инсталирали nginx от package management system се намира тук: /etc/nginx/nginx.conf

server {
 
  listen  443;
 
  ssl  on;
  ssl_certificate  /etc/ssl/certificate.crt; (или .pem)
  ssl_certificate_key  /etc/ssl/certificate.key;
 
  server_name bgtechblog.com;
  location / {
	root  /home/bgtechblog.com/root/;
	index index.html;
  }
 
}

Последната стъпка е да рестартираме nginx за да приеме новите промени:

/etc/init.d/nginx restart

Лесно, нали?

Categories: How to ... ?, Nginx Tags: ,