Monitoring SSL expiration date with Nagios

Nagios е доста лесен за употреба и мощен инструмент, с помощта на който можете да проверявате статуса различни services, стига да можете да го конфигурирате правилно.

Ето конфигурация, с която nagios ще ни информира когато наближава изтичането на конкретен SSL сертификат, инсталиран на определен уебсайт (домейн).
В посоченият пример ще получим алерт 30 дни преди да изтече сертификата на нашият сайт (www.mydomain.com).

Service:

define service{
  use               generic-service
  host_name localhost
  service_description SSL Certificate: www.mydomain.com
  check_command check_domain_cert!443!30!www.mydomain.com
}

Command:

define command{
  command_name check_domain_cert
  command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_http -S \
    -I $ARG3$ -w 5 -c 10 -p $ARG1$ -C $ARG2$
}