Как да архивираме с tar като изключим определени файлови формати

Днес, при програмирането на поредната бекъп система, ми трябваше да кажа на tar да не инклудва определени файлови формати. Не е много сложно, но все пак реших да напиша два реда по въпроса.

1
tar -czvf archive.tar --exclude=*.doc --exclude=*.pdf /path/to/dir/

Конкретната команда ще направи архив с име archive.tar като “zip-не” всичко в директорията “/path/to/dir/” освен файлове с разширение .doc и .pdf. Можете да слагате почти неограничен брой exclude.