Perl warning: Setting locale failed

Напоследък се занимавам доста с виртуални сървъри и главният проблем, който срещах беше, че Perl не разпознава текущият locale инсталиран на машината.

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = “en_US:en”,
LC_ALL = (unset),
LANG = “en_US.ISO-8859-15”
are supported and installed on your system.

След много промени по различни конфиг файлове и директории намерих просто решение:

1
apt-get install --reinstall language-pack-en

А именно – преинсталираме language pack-a и това решава проблема 🙂