Как да си направим файлова система в RAM паметта?

Поредното елементарно задание:

1
mount -t tmpfs -o size=1G tmpfs /tmpfs

Въпросният ред се записва в /etc/fstab като 1G означава, че тази файлова система ще е с размер 1 Gb, който ще бъде заделен от RAM паметта на машината.

След като запишете /etc/fstab следва команда за remount на партишъните

1
mount -a