Linux Increase The Maximum Number Of Open Files / File Descriptors

За да увеличим максималния брой на отворени файлове за определен процес, трябва да напишем следната команда:

sysctl -w fs.file-max=100000

Ако искаме настройката да е валидна и след рестартиране на машина във файла /etc/sysctl.conf добавяме следният ред:

fs.file-max = 100000

За да проверите дали всичко е наред и правилно запаметено, използвайте следната команда:

blagomir@firefly:~$ sysctl fs.file-max
fs.file-max = 100000
blagomir@firefly:~$