Как да преброим файловете в дадена директория?

Посочената команда брои файловете и директориите в текущата директоря, в която се намираме.

1
ls | wc -l

Пример:

1
2
3
blagomir@dragonfly:~$ ls | wc -l
73
blagomir@dragonfly:~$