Как да изтрием файлове, по-стари от Х минути/часове ?

Текущата команда изтрива файлове по-стари от 360 минути.

find $LOCATION -name $REQUIRED_FILES -type f -mmin +360 -delete

$LOCATION – път от където да започне търсенето на файловете
$REQUIRED_FILES – име (regex) за търсене на файлове