How To: mount iso file

Лесно е, със следните няколко реда:

sudo mkdir /media/iso
sudo mount -t iso9660 filename.iso /media/iso -o loop
ls -la /media/iso