Home > Quick Tips > MySQL Reminder

MySQL Reminder

Да не забравям да трия /etc/mysql/my.cnf, защото много главоболия създава 🙂

Categories: Quick Tips Tags:
Вижте всички статии от
Technology lover
Този автор е написал 157 статии