Home > Debian, Quick Tips > Nagios plugin check_snmp-1.4

Nagios plugin check_snmp-1.4

Грешката по време на инсталация беше следната:

configure: error: snmp library not found

Всъщност тази грешка се вижда още при ./configure

Решението – инсталираме dev библиотеката на snmp:

apt-get install libsnmp-dev
Categories: Debian, Quick Tips Tags:
Вижте всички статии от
Technology lover
Този автор е написал 157 статии