Проблем при инсталация на memcache pooling tool за Cacti

Опитах се да кача memcache tool за Cacti, който да проверява memcache сървърите.
При опит за инсалация, следвайки тези инструкции, се появи грешка:

root@home:/# python setup.py install
Traceback (most recent call last):
  File "setup.py", line 3, in <module>
    from setuptools import setup
ImportError: No module named setuptools

Решението е лесно:

root@home:/# apt-get install python-setuptools