Брой конекции от 1 IP адрес

Как да разберем колко конекции (connections) имаме към определен порт на нашата машина.
Командата дава списък с IP–та и за всяко едно от тях брои връзките, които то (IP-то) е направило към машината. Текущата команда сканира връзките към порт 80:

netstat -alpn| grep ":80"| awk '{ print $5 }'| cut -d: -f4| sort| uniq -c | sort -n