Системен потребител с много непрочетени писма във “вътрешната” поща

Както може би знаете, при изпълнението на всеки cron, output-а се изпраща до системния потребител изпълнил cron-a. Точно за това днес получих алерт от един от сървърите, че има необичайно голям mail файл за един от потребителите на машината.

Лесно решение на проблема. Отиваме в папката с mailboxes и разбира се потвърждаваме големината на файла:

server:~# cd /var/spool/mail
server:/var/spool/mail# ls -lh
total 3.8G
-rw------- 1 mail     mail 3.8G 2011-04-27 09:13 user
-rw------- 1 root     mail 5.2K 2011-04-05 16:45 root

Лесно го затриваме 🙂 В моя случай изпразваме съдържанието на файла:

server:/var/spool/mail# echo > user