Как да разберем на кой порт коя услуга “слуша” ?

Под Debian това става с помощта на lsof

sudo apt-get install lsof

Командата е елементарна:

lsof -i :port

Например, за да разберем коя услуга суша на порт 1723:

blagomir@dragonfly:~$ lsof -i :1723
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
pptpd  6060 root  6u IPv4 532867   0t0 TCP *:1723 (LISTEN)
blagomir@dragonfly:~$