Добавяне на “Производител” в страницата с преглед на продукт

Отваряме product.php и на ред 106 (при не модифицирана система) поставяме следният код:

$product_info['manufacturer'] = func_query_first_cell("SELECT manufacturer FROM $sql_tbl[manufacturers] WHERE manufacturerid=$product_info['manufacturerid']");

След това намираме product.tpl в темплейта, който използваме за сайта и в него на мястото където искаме да покажем името на производителя пишем {$product.manufacturer}

Ако искате можете да добавите логото на производителя вместо името му като използвате пак в product.tpl следният код:

<img src="/image.php?id={$product.manufacturerid}&type=M" alt="{$manufacturer}" />