Отваряме product.php и на ред 106 (при не модифицирана система) поставяме следният код: $product_info[’manufacturer’] = […]