PHP 5.3 – `ereg is deprecated`

При поредният ъпгрейд на РНР се получи въпросната грешка, която за моя радост има лесно решение 🙂

ereg()

ereg('\.([^\.]*$)', $this->string, $extension);

За да работи, заместваме с:

preg_match('/\.([^\.]*$)/', $this->string, $extension);

Забележете, че се добавят елементарни разделители “/” за да се получи желаният “ефект”

ereg_replace()

$this->string = ereg_replace('[^A-Za-z0-9_]', '', $this->string);

За да работи, заместваме с:

$this->string = preg_replace('/[^A-Za-z0-9_]/', '', $this->string);
Posted in PHP